Werkstress heeft ons huis bezet

By Alexander van der Heijden - Dec. 3, 2020 - in #thuiswerken #werkstress # werkenergie

Werkstress heeft ons huis bezet

Dec. 3, 2020

Werkstress heeft ons huis bezet...vrij vertaald naar het interessante boek van Jitske Kramer “werk heeft het gebouw verlaten” , recent uitgebracht. Daarin schrijft ze over de impact van Corona op het kantoor én de verhuizing van werk naar huis. En met al die verhuisdozen is ook een minder aangenaam deel van het werk meeverhuisd; werkdruk en werkstress. Daar waar we dit toch vaak op kantoor konden “achterlaten” achtervolgt het werk ons in het eigen thuis. Fysiek afstand nemen kan niet meer, mentale afstand is het credo!

Zo’n 400 deelnemers aan een van onze 9 webinars tijdens de week van de werkstress in november hebben ons veel inzichten gegeven over het begrip werkstress in de huidige context van thuiswerken, van werkstress naar thuiswerkstress. Wat geeft mensen werkstress en véél interessanter, wat geeft ze werkplezier en hoe kan je dat meer stimuleren als organisatie?

Kramer heeft het in haar boek over hybride of nomadisch werken. Zoals nomaden al eeuwenlang de omstandigheden, zoals klimaat en vruchtbare grond, laten bepalen waar ze werken en wonen. Zo kunnen wij afhankelijk van het werk bepalen waar we willen werken; thuis, op kantoor, in een kroegje, bij de klant, …. Maar nu het gebouw er “niet” meer is en we elkaar niet meer spontaan kunnen ont-moeten zullen we, net als nomaden doen, juist veel meer aandacht moeten besteden aan vaste rituelen. Daar waar nomadische volkeren op afstand van elkaar leven komen ze heel dicht bij elkaar tijdens rituele feesten en bijeenkomsten. Het leiderschap heeft daarbij een hele belangrijke functie.

Menselijk leiderschap als voornaamste pijler, juist in deze tijd: wees dichtbij óp afstand. In maart-april was het misschien nog een tijdelijke crisis, nu kunnen we stellen dat het een transformatie is waarbij Kramer stelt dat er 2 vormen van menselijk leiderschap juist nú nodig zijn:

 1. Leiding op de dagelijkse gang van zaken, met meer vertrouwen en verantwoordelijkheid dieper in de organisatie. Met oog voor de individuele wensen én duidelijkheid over resultaat gebieden
 2. Leiding geven aan een buitengewone gang van zaken in deze zogenaamde liminale tijd (letterlijk overgangstijd)

Het kenmerkende aan een limitale tijd is dat het een periode betreft waarin “dat wat wás, niet meer is”, “dat wat gáát zíjn onduidelijk is” en “dat wát ís vooral chaos en onzekerheid geeft”.

Het liminale leiderschap richt zich op het lerende vermogen wat juist in contrast staat met de grote behoefte aan duidelijkheid in onzekere periodes bij medewerkers. Hoe geven we ons menselijk leiderschap dan vorm? Nóg beter luisteren naar de zeer uiteenlopende persoonlijke behoeften is de sleutel!

Wat vertellen de 400 deelnemers in onze webinars?

Het webinar had de titel ”Voorkom werkstress, creëer werkplezier”. We hebben deelnemers meegenomen in de essentie dat stress een signaal van spanning is. Stress kan daarbij zowel positief (en-stress) als negatief (eu-stress) worden ervaren. Vanuit dit inzicht hebben we gekeken hoe je ervoor zorgt dat je je persoonlijke signalen van stress herkent en er ook actief mee aan de slag gaat, en dat dat ook nog leuk kan zijn.

Freeze, Flight, Fight als menselijke reactie op angst of stress kennen we allemaal. Maar de 4e optie, Face, wordt niet vaak als optie gezien. Face in de zin van het aangaan, het doorgronden van je stress en doorpakken voor een duurzame oplossing die bij je past. Wat vind ik vervelend en waarom? Wat kan ik eraan doen en kan ik het misschien compenseren met iets wat ik prettig vind, wat me energie geeft in plaats van energie kost? Wat heb ik nodig en wie kan me daarbij helpen? En dat is juist nu van belang om de thuis-werkstress te voorkomen!

Balans vinden in je werkenergie-gevers en werkenergie-nemers is een belangrijk thema dat we tijdens het webinar verder hebben onderzocht, met interessante uitkomsten onder de deelnemers. De absolute TOP 3 werkenergie nemers zijn:

 1. Hoeveelheid werk en er geen grip op hebben
 2. Teveel afleiding, moeilijk concentreren
 3. Beperkt zichtbaar resultaat

Wat hierbij opvalt is dat het gaat over de hoeveelheid werk en het kunnen managen van deze hoeveelheid. En als er dan ook géén zichtbaar resultaat wordt ervaren (en anderen dat ook niet opmerken) kan dat elkaar negatief gaan versterken; teveel werk én geen resultaat! Daarbij helpt de afwezigheid van de vaste (kantoor)rituelen en het combineren met gezin/partner niet mee met de concentratie en focus.

Als we nu kijken naar de positieve kant van stress, de werkenergie gevers dan kwam een duidelijk gedefinieerde TOP 3 naar boven onder de deelnemers:

 1. Lol en plezier met je collega’s
 2. Vrijheid om eigen keuzes te maken en prioriteiten te stellen
 3. Betrokken te voelen bij wat je doet

Het lijkt dat we door het op afstand werken we meer moeite hebben om de hoeveelheid werk zelf te kunnen overzien, wat afstand te nemen en te relativeren. Daar hadden we nou net dat kantoor voor! De lol met collega’s, het even bijkletsen en horen dat de ander het ook druk heeft. Of zijdelings te horen “zo zeg, is dat al af…” . Het spontane gevoel van saamhorigheid, over minder leuke dingen “wát hebben we het toch druk” en over leuke dingen “wat gaaf dat je dat even voor me doet” versterkt de betrokkenheid naar het werk, de collega’s en de organisatie.

De persoonlijke rituelen waar Kramer over spreekt die onzichtbaar in de organisatie aanwezig zijn, zoals de gang naar het koffiezet apparaat, de flauwe kantoorgrappen, het praatje met die gekke collega die altijd een smeuïg verhaal heeft, missen we. We hebben dan ook de deelnemers aan de webinars een 4 tal thuis-werk rituelen meegegeven om structuur aan te brengen en stress te verminderen:

 1. Bepaal je eigen thuis-werk grenzen, leg ze vast en hou je eraan!
 2. Bepaal je eigen werk-ritme over de dag en stem je werkzaamheden hierop af
 3. Focus! Neem je tijd voor belangrijke zaken en concentreer je hierop
 4. Zorg goed voor jezelf en ben lief voor jezelf

Als werkstress ons huis heeft bezet dan hebben we de deur waarschijnlijk toch zelf open gezet, al is het maar op een kier! Als werkgever kun je je medewerkers helpen om de werkstress bij het oud vuil aan straat te zetten. Hoe? Door hen te stimuleren om het actief aan te gaan, te onderzoeken, te facen. Gericht op zoek te gaan naar de eigen individuele energie-gevers, de energie- nemers terug te managen en de werkenergie balans te her-vinden, vast te houden en te verankeren. En als (HR) manager daarbij een helpende hand en luisterend oor te bieden.

Interesse in hoe VIGO de medewerker ondersteunt om de werkenergie in balans te brengen of in één van onze webinars over het voorkomen van thuis-werkstress? Neem contact op voor een energiek gesprek!

Return to blog