Stress over de week van de werkstress

By Alexander van der Heijden - 4 november 2019 - in #weekvandewerkstress #werkplezier #werkenergie

Gelukkig! De week van de werkstress duurt maar 1 week

4 november 2019

We zijn partner van de Week van de Werkstress, volgende week van 11-15 november. Een jaarlijks terugkerend event, in 2014 gestart door het ministerie van SZW om aandacht te vragen voor gevaren en consequenties van stress door de werksituatie. En de cijfers als gevolg van uitval liegen er niet om. Maar eigenlijk is het raar dat werkstress zo’n negatieve associatie geeft aan iets wat juist één van de meest kostbare zaken wat mensen mogen doen: werken… ! Werk geeft inspiratie, voldoening en richting aan ons leven. We identificeren ons met ons werk. We leren van onszelf en leren anderen kennen via ons werk. Werk voedt ons leren, werk laat ons ontdekken en ervaren. Door ons werk ontwikkelen we onszelf en bewust, soms onbewust anderen. Door werk raken we gefrustreerd, leren we te vallen en op te staan! Werk helpt ons (levens-)keuzes te maken en door te zetten! O, ja, niet te vergeten, we ontvangen er ook nog geld voor. Wat zouden we zijn zonder werk? Laten we werk juist vieren, betaald of onbetaald, overdag of ‘s nachts, met de poten in de klei of hoog in de boardroom, met de handen, het hoofd of allebei. Lang leve werk!

Positieve kant van stress

Terug naar die werkstress. Stress roept misschien een negatieve associatie op, maar het is ook stress die ons in staat stelt het beste van onszelf te laten zien! Zoals Hans Selye aangeeft zijn er 3 vormen van stress: no stress-eustress en distress. Het is juist de "eustress" (in gewoon Nederlands “lekkere spanning”) die ons in onze kracht zet! Die ons laat performen en ons doet groeien! En zegt Selye, het is allemaal context en hoe de persoon de situatie ervaart. Zo is voor de één een presentatie geven voor een groep een geweldig "eustress" moment. Voor een ander, met net zoveel kennis en expertise op het onderwerp, het grootste "distress" moment wat maar te bedenken is! Maar zonder "eustress" geen goed performance, dus is het van belang dat we de grens tussen "eustress"en "distress" goed bij ons zelf leren kennen en bewaken.

Slecht nieuws verkoopt, maar goed nieuws voedt!

TNO waarschuwt ons dat een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Hoe slechter het nieuws, hoe vetter te koppen, des te meer aandacht het nieuws krijgt. Onbewust voelen we ons meer aangetrokken tot het negatieve want we blijven “vluchtdieren”, alert op gevaar. Maar als we onszelf bewust afvragen “wat is het nieuws dat je morgen zou willen horen”? dan zal zelfs de grootste pessimist iets zeggen in trant van “armoede de wereld uit” of dichter bij het onderwerp ”werk is de belangrijkste energiebron voor mensen”. Goed nieuws voedt ons brein, dus laten we er positiever naar kijken. In plaats van focus op de ellende van werkstress, het vergroten van de werkenergie.

Vier het werk!

Ik kan er wel mee leven dat we 1 week per jaar stilstaan bij de week van de werkstress; maar laten we dan die overige 51 weken het werk vieren! En het echte “werkvieren” begint als we ons bewust zijn wat we doen, wat het werk ons dagelijks biedt en wat ons werkplezier oplevert. Bewust leren van de positieve momenten in ons werk en deze te gebruiken om lastige situaties te compenseren, te accepteren of aan te pakken. Inspiratie en energie halen uit het werken met collega’s of klanten en dat actief opzoeken. En als we ons meer bewust zijn van onze eigen potentiele gevaren zone, deze "distress" momenten zien aankomen en daar op tijd op acteren, zelf of met hulp van de leidinggevende of collega. Dan kun je juist voorkomen dat er werkstress ontstaat. Hierbij de oproep om de Week van de Werkstress volgend jaar om te dopen naar het Jaar van het Werkplezier!

Return to blog